สินค้าประจำจังหวัด

 

โอ่งมังกร

โอ่งมังกร เป็นสินค้าที่มีขายทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการตั้งโรงงานผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ปัจจุบันมีโรงงานมากกว่า 40 โรงงาน หลานแห่งมีการพัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่อเคลืบดินเผาลวดลายสวยงาม ตามต้องการของลูกค้า เตยได้รับเกียรติจากกรมศิลปากรว่าจ้างให้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ใช้ในงานฉลอง 200 ปี กรุงเทพมหานคร

 

ปลาสวยงาม บ้านโป่ง article

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการร่วมตัวของชุมชนในอำเภอบ้านโป่ง แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มพันธุ์ปลาทอง กลุ่มพันธุ์ปลาหางนกยูง กลุ่มพันธุ์ปลาหมอสี และกลุ่มพันธุ์ปลาไทย ปัจจจุบันเป็นสัตว์ส่งออกต่างประเทศ เช่น ปลาทอง (เยอรมัน,ญี่ปุ่น,สหรัฐ) ปลาหางนกยูง (ฝรั่งเศส,อังกฤษ,นอร์เวย์) ปลาหมดสี (มาเลเซีย,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ญี่ปุ่น,ไต้หวัน) ปลาไทย (ญี่ปุ่น,สหรัฐอเมริกา)

 

สินค้าพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี

 • ประเภทเครื่องปั้นดินเผา เช่น โอ่ง กระเบื้อง ไห กระถาง ท่อน้ำ และของชำร่วยต่างๆ ที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านโป่ง
 • ประเภทสิ่งทอ มีสถานที่ผลิตและจำหน่ายที่ในตัวเมืองราชบุรี และอำเภอโพธาราม
 • ประเภทผลิตภัณฑ์นมสด โดยสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและศูนย์จำหน่ายของสหกรณ์ฯ ริมถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม
 • ประเภทผักผลไม้ หัวผักกาดหวานเค็ม ที่หมู่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม องุ่นหวานดำเนินสะดวก ที่อำเภอดำเนินสะดวก และที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
 • มะม่วงวัดเพลง มีจำหน่ายที่ หมู่ 8 ตำบลวัดเพลง
 • ตลาดกลางสีเมือง ศูนย์รวมผลิตผลทางการเกษตร
 • ประเภทที่นอนนุ่น ที่อำเภอโพธาราม
 • ประเภทหินเครื่องประดับตะโกตัดและไม้แคระ ที่ริมถนนสายเขางู-เบิกไพร หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแร้งอำเภอเมืองราชบุรี
 • ประเภทเขียงไม้มะขามและตุ๊กตา ที่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
 • ประเภทเครื่องทองเหลือง ที่หมู่บ้านเขาลอยมูลโค หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง
 • ประเภทแคนลายและขลุ่ย ที่หมู่ 13 ตำบลคูบัว อำเภอราชบุรี
 • ปรเภทของใช้และเครื่องประดับจากเถาไม้ มีจำหน่ายที่ข้างสถานีรถไฟเมืองราชบุรี
 • ประเภทผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา ที่ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s